Betingelser

Spar penge. Spar tid. Få håndværkerkvalitet

 

Afbestilling

1. Eventuel afbestilling skal ske hurtigst muligt. Hvis materialer er bestilt eller indkøbt, forbeholder H-P-H sig ret til at fakturere den returkommission, vi skal betale til materialeleverandører. Kan materialerne ikke tilbageleveres er det kunden, der hæfter for dem.

 

Ansvar

1. H-P-H indestår for, at den leverede opgave er udført professionelt og fagligt ansvarligt.

 

2. Alle opgaver bliver udført i henhold til kundens informationer og de aftaler, som H-P-H og kunden indgår ved bestilling af ordren.

 

3. H-P-H påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, som skyldes forkerte eller mangelfulde informationer fra kunden.

 

4. H-P-H rydder op, når opgaven er afsluttet. Yderligere rengøring og bortskaffelse af større mængder affald indgår ikke automatisk, men kan udføres til normal timepris.

 

5. Hvis en opgave skulle blive forsinket, informerer H-P-H hurtigst muligt kunden om nyt leveringstidspunkt.

 

6. H-P-H tager forbehold for moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering, der skyldes force majeure.

 

7. H-P-H tager forbehold for opgaver, der ikke bliver lavet og hæfter ikke for evt ny bestilling til en feks tømrer til at udføre den manglende opgave. Eks: Siger H-P-H at vi formentlig godt kan opsætte ny håndvask og senere ved opgavens begyndelse, finder ud af vi ikke kan, frasiger vi os al ansvar overfor ny bestilling af håndværker, samt betaling herfor.

 

8. Der tages betaling for udført arbejde og ikke for det, vi ikke har kunnet udføre.(Se punkt 7)

 

 

Betaling

1. Betaling kan ske netto kontant eller ved netbank-overførsel som fremgår af regningen til kontonummer 6886654268, reg. nr. 1909 i Nordea – med mindre andet specifikt er aftalt forud for arbejdets begyndelse.

 

2. Udformning af faktura sker i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser om fakturering af bygge- og anlægsopgaver. Faktura bliver specificeret i timeforbrug, materialeforbrug og eventuelle andre omkostninger.

 

3. En evt rettelse af faktura/regning kan kun foretages af H-P-H .

 

4. Ved for sen betaling sender H-P-H en rykker, der bliver pålagt et gebyr på 50 kr. Forfaldne beløb forrentes efter rentelovens bestemmelser.

 

 

Fortrolighed

1. Oplysninger om den enkelte ordre og kunde behandles fortroligt.

 

Reklamation

1. Eventuelle fejl og mangler skal påberåbes hurtigst muligt.

 

2. Kunden kan ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter afslutning af opgaven.

 

3. Eventuelle tvivlsspørgsmål søges først og fremmest løst via saglig og faglig dialog mellem kunden og H-P-H. I yderste instans afgøres uoverensstemmelser efter dansk retspraksis.

Tømrer- og snedkerarbejde

Skillevægge

Malerarbejde

Flisearbejde

Have og Byg

Bygaden 10 - Vellev - 8860 Ulstrup - Mobil: 52 63 46 17 - e-mail: sebastian@pasche.dk - CVR.: 34304777

Cool Text: Logo und Grafik-Generator
Besucherzähler Counter Besucherzähler mehr lesen